Mogelijke corruptie ligt op de loer

in een internationale setting

De jacht op internationale corruptie is de laatste jaren geïntensiveerd. Naast de al langer geldende US Foreign Corrupt Practices Act en UK Bribery Act op basis waarvan buitenlandse overheden kunnen vervolgen, is sinds 1 juni 2021 het European Public Prosecutor’s Office van start gegaan. Verdenkingen van grootschalige (internationale) corruptie in alle lidstaten zullen daardoor op Europees niveau worden vervolgd. Ook in Nederland neemt de aandacht voor fraude en corruptie toe: het FIOD Anti Corruptie Centrum verricht een toenemend aantal onderzoeken.

“Internationale consortia van onderzoeksjournalisten brengen corruptie aan het licht

Al bij de eerste interne signalen van mogelijke corruptie of fraude kan De Reede Advocatuur assisteren. Een eerste inventarisatie brengt de mogelijke consequenties in kaart en welke stappen de schade zoveel mogelijk kunnen beperken. Indien een onderzoek door autoriteiten wordt gestart, kunnen wij door onze ervaring en strategisch overzicht waar mogelijk een kentering in de verdenkingen bewerkstelligen. Het is belangrijk om op het juiste moment in het onderzoek input te leveren. Daardoor kunnen foutieve assumpties ten aanzien van een bedrijf of haar leidinggevenden worden weggenomen en negatieve gevolgtrekkingen naar aanleiding van de onderzochte feiten tot juiste proporties worden teruggebracht.

Zie ook: podcast Erasmus University – “Corruption in the Maritime Industry”