Een incident met ernstige gevolgen

voor het milieu

Een incident zoals een brand of een machinestoring kan het normaal functioneren van een onderneming ernstig verstoren. In reactie op een dergelijk incident wordt vaak in de eerste plaats gestreefd naar operationele continuïteit, en is minder aandacht voor mogelijke gevolgen voor het milieu. Terwijl het bedrijf een zeer uitzonderlijke situatie zo goed mogelijk het hoofd probeert te bieden, kunnen in de visie van een toezichthouder milieuregels zijn geschonden.

“Ingewikkelde milieuwetgeving wordt regelmatig onjuist uitgelegd door toezichthouder en het OM” 

De toepasselijke regelgeving bij milieudelicten is notoir ingewikkeld. Door in overleg te treden met toezichthouders en het Openbaar Ministerie kunnen wij zowel de toepasselijke regels als de verwijtbaarheid van een incident inkaderen. Door correct te handelen na een incident, vermindert bij autoriteiten doorgaans de strafbehoefte. De Reede Advocatuur streeft ernaar te voorkomen dat een zaak escaleert en een bedrijf of haar leidinggevenden in een strafrechtelijke vervolging betrokken raken.