Safety first en toch een ernstig arbeidsongeval

Safety first en toch een ernstig arbeidsongeval

In de branches waarin onze cliënten actief zijn wordt niet zelden onder potentieel gevaarlijke omstandigheden gewerkt, bijvoorbeeld doordat gewerkt wordt met potentieel gevaarlijke hulpmiddelen of met gevaarlijke stoffen. Daarom gelden strenge QHSE-voorschriften volgens welke de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en moeten instructies aan werknemers regelmatig worden herhaald. Een afwijking van de procedures of onachtzaamheid tijdens het werk kan fataal aflopen.

Ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen kan zich een incident voordoen. De Reede Advocatuur kan de juridische gevolgen van een ongeval indammen. Door een goede en proactieve begeleiding voorkomt u dat een onnodig hoge boete aan uw bedrijf wordt opgelegd, een (gedeeltelijke) stillegging wordt uitgesproken of zelfs tot strafvervolging wordt overgegaan. Misschien liggen niet alle instructies schriftelijk vast en moeten die alsnog inzichtelijk gemaakt worden voor de autoriteiten.

Onze ervaring met soortgelijke incidenten stelt ons in staat om tijdens de nasleep van het ongeval in het kader van de begeleiding verbeterpunten te signaleren voor de organisatie in het licht van de wettelijke vereisten. Praktisch ingestelde adviezen van (hogere) veiligheidskundigen uit ons netwerk kunnen bijdragen aan het verder vergroten van de veiligheid binnen de onderneming. Op deze wijze kan maximaal lering worden getrokken uit een incident, wat daarnaast een matigend effect kan hebben op een eventuele boete.

Zie ook: ‘Inspectie SZW: stilleggen zonder waarborgen?’ (.PDF)