mr.dr. Eva van Luijk

Eva heeft een grondige en praktische kennis van het (bestuurs)strafrecht. Doordat zij bij meerdere toezichthouders heeft gewerkt, heeft zij ervaring met hoe toezichthoudende instanties met (potentiële) overtredingen omgaan. Onderwerpen als welke gegevens opgevraagd kunnen worden zonder dat dat in strijd komt met het zwijgrecht en het verschil in rechtsbescherming tussen het straf- en bestuursrecht zijn voor haar bekend terrein. In het financieel-economisch strafrecht bevinden juist die onderwerpen zich vrijwel altijd in de kern van het spanningsveld tussen de door de autoriteiten gewenste inzet van dwangmiddelen en de rechten van een verdachte (rechts)persoon.

Eva is praktisch ingesteld bij het aanpakken van de juridische problemen die onze cliënten hebben. Bij voorkeur lost zij een juridisch probleem in een korte periode op, waarbij haar analytisch vermogen, aangescherpt door jarenlange ervaring in de praktijk en de juridische wetenschap, goed van pas komt.

In 2021 rondde Eva de VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht van de Universiteit Leiden af. De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), legt met regelmaat boetes op voor overtreding van de AVG. Eva heeft bijzondere expertise op onderwerpen die raken aan privacy.

Voordat Eva werd beëdigd als advocate, verdedigde zij in 2015 een proefschrift over het schuldbeginsel in het strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij was aansluitend enkele jaren als universitair docente verbonden aan de Universiteit van Utrecht en werkte daarna bij verschillende toezichthouders.