mr. Marlies Loenen

Vanaf het eerste moment dat Marlies als advocate betrokken raakt bij een zaak is haar aanpak gebaseerd op weloverwogen keuzes. In de beginfase van een onderzoek bestaat meestal veel onduidelijkheid, over de feiten en soms ook de toepasselijke regels. Door haar ervaring in het (bestuurs)strafrecht kan Marlies overzicht aanbrengen, waardoor de autoriteiten inhoudelijk weerwoord kan worden geboden.

De strafrechtelijke zaken die Marlies behandelt, hebben met name betrekking op het financieel-economisch strafrecht, waarbij zij onder andere op het gebied van sancties geldt als een specialiste. Ook in het bestraffend bestuursrecht heeft Marlies veel expertise. Als advocate kenmerkt zij zich door juridische diepgang gepaard met een grondige dossierkennis.

Marlies is naast advocate verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam als docente straf(proces)recht. Vanuit de Vrije Universiteit is Marlies tevens betrokken bij de advisering over de modernisering van het wetboek van Strafvordering. Zij publiceert regelmatig over haar vakgebied en wordt geregeld gevraagd om als strafrechtexpert ontwikkelingen te duiden in de media. Marlies is redactrice van het tijdschrift Sanctierecht & Onderneming en al jarenlang actief in de werkgroep (internationaal) strafrecht van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

Voordat Marlies bij De Reede Advocatuur in dienst trad, werkte zij vanaf 2014 bij diverse andere gespecialiseerde strafrechtkantoren.