Gegevens praktijk

Rechtsvorm

De Reede Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die statutair is gevestigd te Rotterdam.

Kamer van Koophandelnummer

83320806

BTW-nummer

NL862828284B01

Rechtsgebiedenregister

Erik Witjens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Stichting derdengelden

De Reede Advocatuur B.V. beschikt niet over een stichting derdengelden en ontvangt daarom geen derdengelden voor haar cliënten.