Wij brengen rust terug

in uw organisatie

Profiel

De Reede Advocatuur brengt rust terug in uw organisatie. Door eerst een strategie te bepalen en daarna te handelen, zorgen wij voor inzicht in de ontstane situatie en de mogelijkheden om die te verbeteren. Wij hebben veelvuldig te maken met toezichthouders en opsporingsinstanties. De door hen verzochte mate van medewerking stemmen wij af op wat van een bedrijf en haar medewerkers kan worden gevraagd gelet op de omstandigheden van het geval.

Door de regie te nemen, zorgt De Reede Advocatuur ervoor dat de wettelijke waarborgen en regelingen die zijn bedoeld om tegenwicht te bieden aan de bevoegdheden van de overheid, ook daadwerkelijk in uw voordeel worden ingezet. De ingrijpende bevoegdheden van de overheid dienen op een redelijke manier te worden ingezet, met respect voor uw gerechtvaardigde belangen. Daarbij beoogt De Reede Advocatuur mogelijke reputatieschade voor zowel het bedrijf als leidinggevenden tot het minimum te beperken.

Met een realistische analyse van zowel de regelgeving als de feiten van het geval, worden de beste resultaten behaald. Wij doen niet aan wishful thinking. Het uiteindelijke doel is om sancties en reputatieschade te vermijden of te minimaliseren. Dat zal niet in iedere strafzaak tot een integrale vrijspraak kunnen leiden. Maar iedere cliënt(e) van De Reede Advocatuur kan er zeker van zijn dat het maximale uit zijn of haar zaak wordt gehaald.

Zie ook: casus corruptie | casus arbeidsongeval | casus milieudelict