mr.dr. Erik Witjens

Door zijn achtergrond in de wetenschap heeft Erik een kenmerkende stijl als advocaat, met een focus op de (juridische) inhoud. In zaken waar hij betrokken wordt, is zijn eerste prioriteit om te zorgen voor een helder overzicht van zowel de feiten van het geval als de juridische regels die (mogelijk) van toepassing zijn. Op basis van die informatie analyseert hij welke mogelijkheden en gevaren een zaak kent en welke stappen geboden zijn. Waar nodig zal hij de expertise van gespecialiseerde advocaten op andere vakgebieden in zijn (internationale) netwerk inroepen.

Veelal zijn Eriks cliënten bedrijven of leidinggevenden die in de normale uitoefening van hun onderneming worden geconfronteerd met een verdenking van een strafbaar feit of handhavend optreden door toezichthouders. Hij draagt zorg voor een zo soepel mogelijke interactie met de betrokken instanties. In dat kader waakt hij ervoor dat zijn cliënten niet worden belast door het onnodig inzetten van dwangmiddelen, zoals bijvoorbeeld het beslag op vermogensbestanddelen.

Als advocaat heeft Erik zich toegelegd op financieel economisch strafrecht en bestraffend bestuursrecht, omdat in dat snijvlak van rechtsgebieden zijn juridische kennis, analytisch vermogen en strategisch overzicht bij uitstek tot hun recht komen. Erik doceert met regelmaat aan universiteiten over zijn vakgebied en schrijft geregeld artikelen, veelal met vakgenoten. Hij is redacteur van het tijdschrift Sanctierecht & Onderneming.  Daarnaast is hij voorzitter van de Rotterdam Maritime Services Community, de belangenvereniging van zakelijke dienstverleners voor de maritieme sector in de regio Rotterdam.

Voordat hij als advocaat werd beëdigd, verdedigde Erik in 2011 een proefschrift over causaliteit in het strafrecht en het privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens was hij enkele jaren aan de Universiteit van Aruba verbonden als associate professor in het strafrecht en strafprocesrecht.

Zie ook: Rotterdam Maritime Services Community