Publicaties

Eva van Luijk

E.H.A. van Luijk en E.M. Witjens, ‘De invloed van een criminal charge op toezichthouders’, Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming 2017, p. 78-86

E.H.A van Luijk, ‘Is het gras van de buren groener?’ Verkeersrecht 2016/103

E.H.A. van Luijk, Het schuldbeginsel in het Nederlandse strafrecht. Een verkenning aan de hand van de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht, de kentekenaansprakelijkheid en het EVRM (diss. Groningen), Ridderkerk: Ridderprint 2015

E.H.A. van Luijk, ‘De verwijtbare gedraging van de kentekenhouder. Totstandkoming en ontwikkeling van de kentekenaansprakelijkheid in de periode 1900-1940’, E. Gritter (red.), Opstellen Materieel Strafrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2009, p. 107-128

E.H.A. van Luijk, ‘Ouders leren of laten opvoeden? Een pleidooi voor heroverweging van gedwongen opvoedingsondersteuning in de vorm van de Engelse parenting order, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2008, 69

Erik Witjens

Erik M. Witjens, ‘Criminal liability based on European Regulations for ship recycling in South Asia: dead in the water?’, (2022) 28 Journal of International Maritime Law 27-41

E.M. Witjens, ‘Is een condicio sine qua non-verband voldoende voor het aannemen van strafrechtelijk causaal verband bij een arbeidsongeval?’, Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming 2019, p. 227-233

Monique van der Linden & Erik Witjens, ‘Inspectie SZW: Stilleggen Zonder Waarborgen? Over de stillegging van werk conform artikel 28 lid 1 Arbowet’, Nederlands Juristenblad 2019, p. 3008-3017

P.C. Verloop en E.M. Witjens, ‘Compliant of complicit? Over de dreiging van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor medewerkers van financiële instellingen’, in: Diekman e.a. (red.), Jaarboek Compliance 2019, Cappelle aan den IJssel: Nederlands Compliance Instituut 2019

Nils Gonzalez Bos & Erik Witjens, ‘Goed beslagen ten eis komen. Een kritische bespreking van de proportionaliteit van conservatoir beslag’, Nederlands Juristenblad 2018, p. 3066-3072

E.H.A. van Luijk en E.M. Witjens, ‘De invloed van een criminal charge op toezichthouders’, Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming 2017, p. 78-86

Erik Witjens, ‘Aruba: one hacking island? Bijzondere opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving’, in: Erik Witjens e.a. (red.), E hofi di ley, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 195-215

Erik Witjens, Viola Van Bogaert en Carlos Bollen (red.), E hofi di ley. Feestbundel ter gelegenheid van 25 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014

E.M. Witjens, “Considering Causation in Criminal Law”, (2014) 78 Journal of Criminal Law 165-184

E.M. Witjens, ‘De Wet BOB tegen het (zon)licht gehouden. De Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden in Aruba’, Caribisch Juristenblad 2013, p. 12-30

E.M. Witjens, ‘Het bewijs van causaal verband in de Groninger HIV- zaak’, Delikt en Delinkwent 2012, p. 369-382

E.M. Witjens, ‘Causale verbanden en het recht: living apart together? Enkele opmerkingen over empirische causaliteit en redelijke toerekening’, Ars Aequi 2011, p. 840-845

E.M. Witjens, Strafrechtelijke causaliteit. De redelijke toerekening vergeleken met het privaatrecht, Deventer: Kluwer 2011

E.M. Witjens, ‘Causaliteit in het privaatrecht en het strafrecht’, Verkeersrecht 2007, p. 33-37

Erik Witjens, ‘Europol(itiek) en functionele immuniteit. Over de door functionele noodzakelijkheid beperkte jurisdictionele immuniteit van Europol’, Ars Aequi 2005, p. 197-204

F. Jaspers, R. Pasma en E. Witjens (red.), Historische rechtszaken, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2005

Erik Witjens, ‘Het voortbouwend appèl in Strafvordering 2001. Enkele opmerkingen over het hoger beroep in het onderzoeks- project Strafvordering 2001 en in het bestuursrecht’, Ars Aequi 2003, p. 730-739