Publicaties

Marlies Loenen

M.A. Loenen, ‘De strafbaarstelling en sanctionering van EU-sancties: een uniforme strafrechtelijke aanpak’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2023, p. 39-45

M.A. Loenen, ‘De Europese sancties tegen Rusland en de doorwerking en gevolgen daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2022, p. 40 -46

M.A. Loenen en M.T. van der Wulp, annotatie bij Hoge Raad 22 juni 2021, nr. 19/04811, ECLI:NL:HR:2021:948 en ECLI:NL:PHR:2021:286, Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming 2021, p. 245-248

Eva van Luijk

E.H.A. van Luijk en E.M. Witjens, ‘De invloed van een criminal charge op toezichthouders’, Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming 2017, p. 78-86

E.H.A van Luijk, ‘Is het gras van de buren groener?’ Verkeersrecht 2016/103

E.H.A. van Luijk, Het schuldbeginsel in het Nederlandse strafrecht. Een verkenning aan de hand van de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht, de kentekenaansprakelijkheid en het EVRM (diss. Groningen), Ridderkerk: Ridderprint 2015

E.H.A. van Luijk, ‘De verwijtbare gedraging van de kentekenhouder. Totstandkoming en ontwikkeling van de kentekenaansprakelijkheid in de periode 1900-1940’, E. Gritter (red.), Opstellen Materieel Strafrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2009, p. 107-128

E.H.A. van Luijk, ‘Ouders leren of laten opvoeden? Een pleidooi voor heroverweging van gedwongen opvoedingsondersteuning in de vorm van de Engelse parenting order, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2008, 69

Erik Witjens

Erik M. Witjens, ‘Criminal liability based on European Regulations for ship recycling in South Asia: dead in the water?’, (2022) 28 Journal of International Maritime Law 27-41

E.M. Witjens, ‘Is een condicio sine qua non-verband voldoende voor het aannemen van strafrechtelijk causaal verband bij een arbeidsongeval?’, Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming 2019, p. 227-233

Monique van der Linden & Erik Witjens, ‘Inspectie SZW: Stilleggen Zonder Waarborgen? Over de stillegging van werk conform artikel 28 lid 1 Arbowet’, Nederlands Juristenblad 2019, p. 3008-3017

P.C. Verloop en E.M. Witjens, ‘Compliant of complicit? Over de dreiging van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor medewerkers van financiële instellingen’, in: Diekman e.a. (red.), Jaarboek Compliance 2019, Cappelle aan den IJssel: Nederlands Compliance Instituut 2019

Nils Gonzalez Bos & Erik Witjens, ‘Goed beslagen ten eis komen. Een kritische bespreking van de proportionaliteit van conservatoir beslag’, Nederlands Juristenblad 2018, p. 3066-3072

E.H.A. van Luijk en E.M. Witjens, ‘De invloed van een criminal charge op toezichthouders’, Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming 2017, p. 78-86

Erik Witjens, ‘Aruba: one hacking island? Bijzondere opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving’, in: Erik Witjens e.a. (red.), E hofi di ley, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 195-215

Erik Witjens, Viola Van Bogaert en Carlos Bollen (red.), E hofi di ley. Feestbundel ter gelegenheid van 25 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014

E.M. Witjens, “Considering Causation in Criminal Law”, (2014) 78 Journal of Criminal Law 165-184

E.M. Witjens, ‘De Wet BOB tegen het (zon)licht gehouden. De Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden in Aruba’, Caribisch Juristenblad 2013, p. 12-30

E.M. Witjens, ‘Het bewijs van causaal verband in de Groninger HIV- zaak’, Delikt en Delinkwent 2012, p. 369-382

E.M. Witjens, ‘Causale verbanden en het recht: living apart together? Enkele opmerkingen over empirische causaliteit en redelijke toerekening’, Ars Aequi 2011, p. 840-845

E.M. Witjens, Strafrechtelijke causaliteit. De redelijke toerekening vergeleken met het privaatrecht, Deventer: Kluwer 2011

E.M. Witjens, ‘Causaliteit in het privaatrecht en het strafrecht’, Verkeersrecht 2007, p. 33-37

Erik Witjens, ‘Europol(itiek) en functionele immuniteit. Over de door functionele noodzakelijkheid beperkte jurisdictionele immuniteit van Europol’, Ars Aequi 2005, p. 197-204

F. Jaspers, R. Pasma en E. Witjens (red.), Historische rechtszaken, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2005

Erik Witjens, ‘Het voortbouwend appèl in Strafvordering 2001. Enkele opmerkingen over het hoger beroep in het onderzoeksproject Strafvordering 2001 en in het bestuursrecht’, Ars Aequi 2003, p. 730-739