Nieuwe generaties ondersteunen

in hun opleiding

Sociaal verantwoord ondernemen

De advocatuur is een kennisintensieve bedrijfstak met een belangrijke rol binnen de rechtsstaat. Vanuit de advocatuur stromen mensen door naar de andere togaberoepen, zoals functies binnen het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht, maar ook naar allerlei andere instanties en bedrijven.

Wij vinden het belangrijk dat jongere generaties enthousiast gemaakt worden voor de rol van advocaat en vooral ook voor de onafhankelijke en kritische rol die hij of zij binnen onze rechtsstaat behoort te vervullen. Een rol die voor de gehele maatschappij van groot belang is. Daarom stimuleert De Reede Advocatuur haar medewerk(st)ers om aan universiteiten en andere kennisinstituten gastcolleges te geven over onderwerpen die raken aan onze beroepsuitoefening.

Daarnaast doneert De Reede Advocatuur een deel van haar winst aan stichting IMC Weekendschool, een stichting die het voor jongeren mogelijk maakt om kennis te maken met een breed palet aan professionals en hun vakgebieden.